Liječenje psorijaze

Psorijaza ne treba da predstavlja prepreku u vašim svakodnevnim aktivnostima. Liječenje psorijaze vam može pomoći da je savladate kako ona ne bi savladala vas.

Ključno je da pronađete pravi način za liječenje psorijaze, način koji će odgovarati simptomima koje imate kao i vašem načinu života. Navešćemo neke od mogućnosti koje vam mogu pomoći u liječenju psorijaze, a to su:

  • Topikalni lijekovi
  • Lijekovi za oralnu upotrebu
  • Terapija ultraljubičastim svjetlom (fototerapija)
  • Biološke terapije

Topikalni lijekovi se nanose na kožu. To su obično kreme ili masti, čiji je cilj problematično područje na koži. Topikalni lijekovi su često prvi oblik terapije koji se daje osobama sa psorijazom. Ovi lijekovi se mogu izdavati sa ili bez recepta.

Liječenje psorijaze na glavi nekim od 4 vida liječenja

Psorijaza na glavi

Kod lijekova koji se uzimaju na usta (lijekovi za oralu upotrebu) dolazi do raspoređivanja po cijelom tijelu, a ne samo na problematičnom području i zbog toga su poznati kao sistemski lijekovi. Lijekovi za oralnu upotrebu uključuju citotoksične lijekove, imunosupresive i oralne retinoide. Oni su samo dostupni uz priložen ljekarski recept.

Poznata pod nazivom usmjerena fototerapija, terapija ultraljubičastim svjetlom podrazumijeva izlaganje kože ultraljubičastom svjetlu pod nadzorom ljekara. Terapija ultraljubičastim svjetlom se obavlja u klinici ili bolnici i ne treba se dovoditi u vezu sa solarijumom. Ovaj oblik terapije se može preporučiti ako topikalni lijekovi nemaju efekta. Da bi terapija ultraljubičastim svjetlom bila učinkovita, neophodna je istrajnost. Međutim, izlaganje ultraljubičastom svjetlu treba ograničiti.

Biološke terapije su još jedan tip sistemskog liječenja, ali za razliku od lijekova za oralnu upotrebu koji se raspoređuju po cijelom tijelu, usmjerene (biološke) terapije djeluju na određene sisteme unutar tijela (npr. na imunološki sistem). Biološke terapije se primjenjuju u vidu injekcija ili intravenskih infuzija i najčešće se koriste kod osoba koje ne odgovaraju na druge vrste liječenja ili imaju umjereni ili teški oblik psorijaze. Ovi lijekovi su dostupni samo uz ljekarski recept.

Preporuke za liječenje psorijaze

Blagi oblik psorijaze se može liječiti topikalnim lijekovima i ultraljubičastim svjetlom. U slučaju primjene topikalnih lijekova, koje nanosimo direktno na kožu ili tjeme, za liječenje psorijaze su najčešće u upotrebi losioni, masti, ovlaživači, šamponi i kupke. Topikalni lijekovi se mogu dobiti sa ili vez recepta.

Blagi oblik psorijaze se, takođe, može liječiti izlaganjem zahvaćenog područja ultraljubičastom svjetlu. Ovaj oblik terapije se može kombinovati sa topikalnim lijekovima.

Umjerena i teška psorijaza se mogu liječiti sistemskim lijekovima (biološkim lijekovima ili lijekovima za oralnu upotrebu). Ovi lijekovi su usmjereni na cijelo tijelo ili na određene sisteme unutar tijela (npr. imunološki sistem). U lijekove za oralnu upotrebu spadaju: citotoksični lijekovi, imunosupresivi i oralni retinoidi. Biološke terapije podrazumijevaju primjenu injekcija ili intravenskih infuzija.

Kao i blagi oblik psorijaze, umjerena i teška psorijaza se, takođe, mogu liječiti izlaganjem zahvaćenog područja ultraljubičastom svjetlu, što se može kombinovati sa topikalnim lijekovima.

Izvori: